Privacy Policy
Dit is de privacyverklaring van TAILS of LIFE Photography, gevestigd te 8000 Brugge met BTW nummer BE40 6528 5500 4663.


Voor vragen of contact kun je mailen naar info@tails-of-life-photography.be


Waar we in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer). Dat doe je geheel vrijwillig.


Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens


Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. Er wordt geen informatie gevraagd of opgeslagen die niet relevant zijn voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig.

Alle formulieren op de website hebben als doel jou te informeren over ons bedrijf of een specifieke vraag die je zelf hebt gesteld. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om jou te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.

Na ontvangst van de gegevens zullen wij vervolgens per e-mail, sms en/of telefoon contact met je opnemen om je te voorzien van de gevraagde informatie.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor de contactformulieren geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om jou te informeren over hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens hebt achtergelaten.


Beveiliging


Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.


Verstrekking persoonsgegevens aan derden


Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere ondernemingen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Tails of Life Photography verbonden zijn en partners buiten de EER waarvan het beschermingsniveau als passend wordt erkend door het EU-US privacy shield.


  • Zo maakt Tails of Life Photography gebruik van de derde partij one.com voor het verzorgen van de internetomgeving en de webhosting: www.one.com
  • Ook wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresutaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde staten. Lees het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons door te kunnen verstrekken om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tails of Life Photography heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Recht op inzage, aanpassing of verwijdering van gegevens


U heeft het recht op inzage en op correctie/verwijderen van de gegevens. Neem daarvoor contact met me op via info@tails-of-life-photography.be


Het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens


Ben je het niet eens met hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het privacyverklaring regelmatig te raadplegen.