Algemene Voorwaarden


Fotograaf: Valerie Eeckloo

Geldig vanaf 01-12-2018


Info, Prijsoffertes & Boekingen


 1. Alle communicatie omtrent info, prijsoffertes en boekingen verloopt via e-mail.
 2. Prijsoffertes blijven geldig voor een periode van 3 weken, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Bij boeking geeft de klant automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en gaat akkoord aangaande afstand van portretrecht en hiermee ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals bvb, portfolio, sociale media,  eigen gebruik, drukwerk en andere.... Dit houdt ook in dat de fotograaf het recht heeft foto’s zonder toestemming van de klant/het model of modellen, aan een ander commercieel bedrijf door te geven voor een publicatie. De klant/het model wordt hier wel voorafgaandelijk van op de hoogte gebracht. Indien de klant uitdrukkelijk wenst om bepaalde foto's niet gepubliceerd te zien, kan dit overlegd worden voor de aanvang van de fotosessie.
 4. Bij commerciële reportages heeft de fotograaf het recht om de foto's op te nemen in haar portfolio.

De fotosessie


 1. De fotosessies vinden plaats 20 kilometer rond Brugge, tenzij anders is overeengekomen (0,35 cent per bijkomende kilometer).
 2. De fotograaf is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen van fysieke of materiële aard, vóór, tijdens of na de fotosessie. 
 3. De fotograaf zal de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen tijdens de bestaande omstandigheden.
 4. De fotograaf heeft het recht om de opdracht ten allen tijde stop te zetten om redenen als plotse weersverandering, onvoorzien/onverwacht gedrag van dier of mens. 

Aanlevering van de digitale bestanden


 1. De fotograaf beslist welke foto's naar haar normen best geschikt zijn voor nabewerking in haar stijl en komen in een on-line album te staan, beveiligd met een paswoord.
 2. Afhankelijk van het gekozen pakket dat wordt aangeboden, geeft de klant de nummers van de bestanden door aan de fotograaf van de foto's die hij verkiest.
 3. De fotograaf bewerkt deze foto's in haar eigen stijl.
 4. De klant ontvangt de gekozen, bewerkte digitale bestanden via WeTransfer : in hoge resolutie voor eigen gebruik en in lage resolutie met logo voor gebruik op sociale media. Enkel de foto’s met logo mogen geplaatst worden op social media.
 5. De klant kan geen aanspraak maken op RAW/NEF bestanden of onbewerkte Jpeg bestanden. Deze kunnen NIET bekomen worden. 
 6. De fotograaf doet haar uiterste best de goederen binnen de maand afleveren, maar deze tijdspanne is niet bindend. (met uitzondering van commerciële opdrachten) 
 7. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken door een andere leverancier geleverd dan door de fotograaf is aanbevolen.
 8. Afdrukken inclusief een pakket kunnen afgehaald worden bij de fotograaf thuis of op eigen risico verstuurd worden, mits betaling bijkomende verzendkosten.

 

Prijzen en betalingsvoorwaarden


 1. Prijsoffertes worden enkel per mail doorgeven.
 2. Een voorschot wordt gevraagd bij boeking, via overschrijving. Bij annulatie worden er kosten in rekening gebracht.
 3. Betaling dient per bankoverschrijving te gebeuren per voorschot na boeking en resterend bedrag ten laatste 5 werkdagen voor de fotosessie op BE40 6528 5500 4663.
 4. Bij annulatie worden er kosten in rekening gebracht .(zie "Annulering" in de algemene voorwaarden )
 5. De fotograaf behoudt het recht om ten allen tijden de prijzen aan te passen. Bij boeking telt het tarief dat geldig is op dat moment.

 

 

 

Annulatie


 1. De fotograaf heeft het recht om ten allen tijde de fotosessie te annuleren omwille van ziekte, slechte weer of onverwachte omstandigheden. Er zal in samenspraak een nieuwe afspraak worden vastgelegd.
 2. Indien de klant , zonder geldige reden, niet komt opdagen tijdens zijn afspraak, heeft de fotograaf het recht tot aanrekenen van 100% van de geboekte fotosessie.  
 3. Bij annulatie van de afspraak een week voor de fotosessie of later kan het voorschot niet worden teruggevorderd, of er kan een nieuwe afspraak worden vastgelegd.

 

Auteursrecht


 1. Bij boeking geeft de klant automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en gaat akkoord aangaande afstand van portretrecht en hiermee ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals bvb, portfolio, sociale media,  eigen gebruik, drukwerk en andere.... Dit houdt ook in dat de fotograaf het recht heeft foto’s zonder toestemming van de klant/het model of modellen, aan een ander commercieel bedrijf door te geven voor een publicatie. De klant/het model wordt hier wel voorafgaandelijk van op de hoogte gebracht. Indien de klant uitdrukkelijk wenst om bepaalde foto's niet gepubliceerd te zien, kan dit overlegd worden voor de aanvang van de fotosessie.
 2. Bij het aanleveren van web-bestanden en/of hoge resolutie bestanden wordt enkel een licentie over deze foto`s verleend. De gemaakte opnamen vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf. Het croppen, uitsnijden in welke vorm dan ook, waarbij het copyright logo wordt verwijderd, is ten allen tijde ten strengste verboden. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen aan een ander.
 3. Voor inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf gelden de tarieven van SOFAM
 4. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

Klachten 


Alle teksten, foto's of afbeeldingen in deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van Valerie Eeckloo. 

​​​

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is streng verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke inbreuk kan leiden tot vervolging.  

​​

Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te verspreiden, of deze te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het opslaan van informatie van deze website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Foto's genomen door Tails of Life Photography/Valerie Eeckloo mogen gebruikt worden op uw website, mits voorafgaandelijke toestemming en bronvermelding .